หลักสูตรวาดรูปด้วย illustrator

wp2

หลักสูตร illustrator พื้นฐาน ( Level 1 )

หากเราต้องการสร้างการ์ตูน ที่มีทั้งความน่ารัก สดใส และสามารถสื่อสารความรู้สึก แทนตัวอักษรผ่านการพิมพ์  Illustrator เป็นโปรแกรมที่รองรับความสามารถทางด้าน shape พื้นฐาน, วาดภาพแบบเวกเตอร์ 2 มิติ freehand drawing, text, blending, transform หรือจะ import ไฟล์ในรูปแบบ JPEG, PNG, BMP, TIFF มาใช้งานก็สามารถทำได้ หลักสูตรนี้จึงแนะนำการใช้งานโปรแกรม Illustrator เพื่อออกแบบและการสร้างตัวละครการ์ตูน 2 มิติ ในมุมมองต่างๆ รวมถึงการปรับแต่งแก้ไข เพื่อนำไปใช้ในสร้าง sticker line เป็นของตัวเอง และยังขายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วย

หลักสูตรเร่งลัด
========================================
หลักสูตร  8 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน
เรียนตั้งแต่เวลา: 09:30 – 17:30 น. 

ค่าคอร์สเรียน
คอร์สเรียนยกแก๊ง  ราคา : 1,900 บาท/ท่าน
คอร์สส่วนตัว  ราคา  2,900 บาท/ท่าน
คอร์สสอนนอกสถานที่ ราคา 5,000 บาท/ท่าน

หลักสูตรปกติ
========================================
หลักสูตร  24 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 7 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง)
ทุก พฤหัส-ศุกร์  เรียนตั้งแต่เวลา: 09:00 – 12:30 น. 

ราคา  4,800 บาท
*เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,200 บาท
สอบถามเพิ่มเติม : @siam2design
Mobile : 0814243353

สิ่งที่ต้องเตรียม
โปรแกรม illustrator CC Free

เนื้อหาอบรมครอบคลุมเวอร์ชั่น CC

ครั้งที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ InfoGraphic

• มารู้จัก InfoGraphic ขั้นพื้นฐาน

• รู้จักแหล่งที่มาของงาน infoGraphic

• ออกแบบงาน InfoGraphic อย่างไรให้ดูน่าสนใจ

• ทฤษฏีที่นำมาใช้ในการออกแบบ InfoGraphic ให้สวยงาม

• ฝึกสรุปย่อบทความเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบ InfoGraphic

• เครื่องมือที่จำเป็นต่อการออกแบบ InfoGraphic

Workshop 1: วาดโครงออกแบบงาน infographic เบื้องต้น

ครั้งที่ 2 เรียนรู้เครื่องมือ Illustrator เบื้องต้นเพื่องาน InfoGraphic

• รู้จักเครื่องมือ illustrator พื้นฐานเพื่อใช้ในงานออกแบบ

• วิธีการเลือกสีเพื่อใช้ในงานออกแบบ

• เรียนรู้วิธีการออกแบบ Character เพื่อนำมาใช้ในงาน InfoGraphic

• คิดการ์ตูนในแบบฉบับของตัวเองในงาน InfoGraphic

Workshop 2: ออกแบบการ์ตูน Character เพื่อใช้ในงาน InfoGraphic

ครั้งที่ 3 เรียนรู้เครื่องมือเพื่อสร้างตัวหนังสือและกราฟเพื่อใช้ในงาน InfoGraphic

• เรียนรู้การจัดวาง text ข้อความต่างๆ

• การเลือก Font ให้เข้ากับงาน InfoGraphic

• การสร้างกราฟ Graph tool

• การทำกราฟแบบ 3มิติ ให้สวยงาม

Workshop 3: ทดลองสร้าง Graph เพื่อใช้ในงาน InfoGraphic

ครั้งที่ 4 วิธีการเตรียมไฟล์เพื่อ Print สำหรับ Website และ Facebook

• เรียนรู้ความเข้าใจงาน InfoGraphic Print และ Web

• การเตรียมไฟล์เพื่อ Print

• การเตรียมไฟล์เพื่อ Web

• ความแตกต่างของการใช้บน Web กับ Facebook

Workshop 4: ออกแบบงาน InfoGraphic จริงและพรีเซนต์ไอเดียในการทำงาน

เพิ่มเพื่อน