เกี่ยวกับ บริษัทสยามทูดีไซน์ จำกัด

SIAM2DESIGN CO.,LTD.


เกี่ยวกับ สยามทูดีไซน์ 

บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดย เป็นการรวมทีมงานที่มีประสบการณ์ ทางด้าน Web Design , Server , Network ภายใต้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค ภายในระยะเวลา 6 ปี บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2551 จึงจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ  บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด  โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 223/139 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบ้านช่างหล่อ อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง บริษัทเว็บโฮสต์ติ้ง เว็บดีไซน์ รับทำงานด้านกราฟฟิก ระบบโปรแกรม งานสอน ที่มี คุณภาพ และ ได้มาตรฐาน ในราคาประหยัด เพื่อคนไทย

ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

ชื่อทางการ “บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด” จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทะเบียนเลขที่ 0105551092894 หมายเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคล 0105551092894″

พัฒนาด้านงานสอน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญด้านคอมพิวเตอร์ที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคอนาคต จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคคลากร และ เยาวชนของชาติ ให้มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันประเทศด้านเทคโนโลยีของไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลได้ บริษัทจึงคิดหลักสูตร สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป

หลักสูตรของเรา

  • หลักสูตร
    • หลักสูตรกราฟฟิก สำหรับผู้ใหญ่
    • หลักสูตรเขียนโปรแกรม และดิจิตอลอาร์ต สำหรับเด็ก