วิธีการชำระเงิน

ชำระในนามนิติบุคคล
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภท
กสิกรไทย
019-2-83704-9
Siam2Design Co., Ltd.
พรานนก
ออมทรัพย์
ชำระในนามบุคคลธรรมดา
กสิกรไทย
019-2-66060-2
นพรัตน์ ทองวัชรวรารัฐ
พรานนก
ออมทรัพย์
*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***
ยืนยันการชำระเงินโดยการ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-903-0080 to 0054

2. ชำระด้วย ผ่านทาง หรือ

กรณีชำระค่าบริการผ่านทาง หรือ
* PaySbuy รับเฉพาะบัตร Visa ที่ลงทะเบียน Verified by Visa (VbV) แล้วเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนบัตร Visa ของท่านที่เว็บไซค์ของธนาคาร ผู้ออกบัตรก่อนใช้บัตร Visa ของท่านด้วย

3. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท สยามทูดีไซน์ จำกัด
223/139 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-006-4993 แฟกซ์. 02-903-0080 to 0054

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105551092894