ประสบการณ์จากผู้เรียน

เนื้อหาดีมากครับ ครบทุกส่วนที่สำคัญ เข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้จริง ชอบตรงที่มี tips/tools ต่างๆมาแนะนำเพราะมันช่วยในการทำงานจริงได้ดีมาก ๆ