ประสบการณ์จากผู้เรียน

มีสอน trick เล็กๆน้อยๆ ที่ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น มีการยกตัวอย่างแบบเปรียบเทียบระหว่าง ดี กับ ไม่ดี การเรียงลำดับเนื้อหาทำได้เยี่ยมครับ ไล่จากพื้นฐาน ไปจนถึงปฎิบัติจริงทำ Workshop ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า โดยตัว subject ออกแบบเนื้อหาและเวลาในการสอนมาได้ดีมากค่ะ